21 juin 2014 - Fête de la musique

JPEGA l’occasion de la fête de la musique, l’Ambassade de France au Kosovo, en partenariat avec la municipalité de Pristina et l’Alliance française de Pristina, invite la célèbre chanteuse Elina Duni à donner un concert, en extérieur, sur le boulevard Mére Teresa, place Skenderberg
le 21 juin à partir de 21 heures.

Me rastin e Festës së Muzikës, Ambasada e Francës në Kosovë, në partneritet me Komunën e Prishtinës dhe me Aleancën Franceze në Prishtinë, fton këngëtaren e shquar Elina Duni për një koncert, në ambient të hapur , në bulevardin Nëna Terezë, sheshi Skënderbe
më 21 qershor nga ora 21 :00.

Povodom praznika muzike, Ambasada Francuske na Kosovu , u saradnji sa Opštinom Priština i sa « Alliance française » u Prištini , poziva čuvenu pevacicu Elina Duni da daje koncert u bulevaru Majka Tereza , trg Skenderberg
21. juna od 21 časova .

Dernière modification : 17/06/2016

Haut de page