260e anniversaire de la naissance de Mozart

L’Ambassade de France soutient le concert exceptionnel de la philharmonie du Kosovo, avec la Chef d’Orchestre française Nathalise Marin et l’artiste Kosovar Eremira Citaku, ce soir, à la salle rouge, à l’occasion du 260e anniversaire de la naissance de Mlozart.

Ambasada e Francës mbështet koncertin e jashtëzakonshëm të filharmonisë së Kosovës, me dirigjenten franceze, Nathalie Marin dhe artisten kosovare Erëmira Citaku, sonte, në sallën e kuqe, me rastin e 260 vjetorit të lindjes së Mozartit

JPEG

JPEG

JPEG

JPEG

Dernière modification : 04/06/2016

Haut de page