Assassinat d’Oliver Ivanovic : déclaration du porte-parole adjoint du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères– 17 janvier 2018

La France condamne l’assassinat d’Oliver Ivanovic le 16 janvier à Mitrovica.
Nous demandons aux autorités du Kosovo de faire toute la lumière sur cette affaire et de traduire les responsables de ce crime devant la justice.
La France regrette la suspension du dialogue entre la Serbie et le Kosovo et appelle les parties à le reprendre sans délai.


Vrasja e Oliver Ivanoviqit : deklarata e zëvendës zëdhënësit të Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme - 17 janar 2018

Franca dënon vrasjen e Oliver Ivanoviç më 16 janar në Mitrovicë.
Ne i bëjmë thirrje autoriteteve të Kosovës që të zbardhin këtë rast dhe t’i sjellin para drejtësisë autorët e këtij krimi.
Franca shpreh keqardhje për pezullimin e dialogut midis Serbisë dhe Kosovës dhe i bën thirrje palëve që të rifillojnë atë pa vonesë.


Ubistvo Olivera Ivanovića : izjava zamenika portparola Ministarstva za Evropu i inostrane poslove - 17. januara 2018.

Francuska osuđuje ubistvo Olivera Ivanovića 16. januara u Mitrovici.
Pozivamo kosovske vlasti da reše ovaj slučaj i da izvedu počinioce ovog zločina pred lice pravde.
Francuska izrazava žaljenje zbog suspenzije dijaloga između Srbije i Kosova i poziva stranke da nastavljaju dialogu bez odlaganja.

Dernière modification : 17/01/2018

Haut de page