Cérémonie de remise de prix à la fédération de tennis de table du Kosovo

JPEG

Cérémonie de remise de prix à la fédération de tennis de table du Kosovo

La chargée d’affaires a eu l’honneur d’ëtre invitée à la cérémonie organisée par la fédération de tennis de table du Kosovo, à l’occasion de la remise des prix 2015. L’ambassade de France au Kosovo salue l’excellent travail accompli par le président de la fédération, M. Nehat Citaku, et toute son équipe. L’ambassade se réjouit de l’obtention par Linor Citaku et Vlona Maloku du prix du Fairplay 2015, décerné par la fédération internationale de tennis de table à Lisbonne. L’ambassade félicite l’ensemble des lauréats et les champions kosovars de tennis de table, et souhaite au Kosovo d’obtenir beaucoup d’autres succès dans le domaine du sport au cours de l’année 2016.

JPEG
Ceremonia e dorëzimit të çmimit federatës së pingpongut të Kosovës

E ngarkuara me punë ka pasur nderin të jetë e ftuar në ceremoninë e organizuar nga federata e
pingpongut të Kosovës, me rastin e dorëzimit të çmimeve 2015. Ambasada e Francës në Kosovë përshëndet punën e shkëlqyer nga kryetari i federatës, z Nehat Çitaku, dhe tërë ekipin e tij. Ambasada mirëpret marrjen e çmimit për Fairplay 2015 nga Linor Çitaku dhe Vlona Maloku, dhënë nga Federata Ndërkombëtare e pingpongut në Lisbonë. Ambasada uron të gjithë fituesit dhe kampionët kosovarë të pingpongut, dhe dëshiron që Kosova të arrijë suksese tjera në lëminë e sportit në vitin 2016.

JPEG

Dernière modification : 04/06/2016

Haut de page