Fermeture de votre service consulaire

En raison de la dégradation de la situation épidémique au Kosovo, votre service consulaire sera désormais fermé au public.
Merci de bien vouloir nous contacter sur admin-etrangers.pristina-amba@diplo....
En cas d’urgence avérée, un rendez-vous sera donné.


Për shkak të përkeqësimit të situatës epidemiologjike në Kosovë, shërbimi juaj konsullor do të jetë i mbyllur për publikun.
Ju lutem na kontaktoni në admin-etrangers.pristina-amba@diplo...
Në rast urgjence evidente, do t’ju caktohet një termin.


Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na Kosovu, vaša konzularna služba biće zatvorena za javnost.
Molimo vas kontaktirajte nas na admin-etrangers.pristina-amba@diplo....
U slučaju dokazane nužde, biće vam zakazan termin.

Dernière modification : 11/11/2020

Haut de page