Francuska internacionalna škola u Prištini

Međunarodna škola u Prištini je jedna privatna škola, akreditovana od strane Francuske ambasade na Kosovu. Izvodi nastavu na francuskom po zvaničnom francuskom programu za decu koja imaju francuski ili na bilo kojem drugom maternjem jeziku, u nižim i višim razredima osnovne škole.

Osnovana septembra 2017, Međunarodna Francuska škola u Prištini (EFIP) je jedna privatna školska ustanova koja drži nastavu za niže i više razrede osnovne škole. Kod viših razreda osnovne škole, EFIP sarađuje sa Nacionalnim Centrom za Nastavu na Daljinu (CNED).

JPEG - 404.2 ko
Francuska internacionalna škola u Prištini Crédit photo: Ambassade de France

EFIP prati učenike na jedan personalizovani način kako bi im se omogućilo da uče u najboljim uslovima. Akcenat se posebno stavlja na učenje jezika ; učenicima je tako na raspolaganju praćenje trojezične nastave (francuski, engleski, albanski/srpski).

Od polaska u školu septembra 2019, EFIP je akreditovana od strane Agencije za francusku nastavu u inostranstrvu (AEFE), koja, pod rukovodstvom ministarstva za Evropu i inostrane poslove, koordinira mrežom ustanova sa francuskom nastavom u inostranstvu. Programi EFIP-a su saglasni programima francuskog ministarstva za obrazovanje i omogućavaju nastavak školovanja u okviru mreže AEFE-a (oko 500 ustanova u 137 zemalja) ili u Francuskoj.

Kontakti :
Internet sajt Međunarodne francuske škole u Prištini (EFIP) : https://efip-edu.org/efip/?lang=fr
E-mail : info@efip-edu.org
Adresa : Sokol Sopi 62 -10000 Pristina
Telefon : +383(0) 49 19 49 02

Korisni linkovi :
Agencija za francusku nastavu u inostranstvu (AEFE)
Nacionalni centar za nastavu na daljinu (CNED)
Mreža privatnih škola Scolae Mundi

publie le 16/08/2021

hautdepage