Komemoracije

Na hrišćanskom groblju u Prištini (naselje Dragodan/Arberia) nalaze se dva spomenika. Svake godine, 11. novembra, odaje se počast mrtvima, zajedno sa Ambasadom Nemačke.

Prvi spomenik je podignut u čast francuskih boraca 11-og pešadijskog kolonijalnog diviziona palug u borbi za oslobođenje Prištine, oktobra 1918. godine, za vreme savezničke ofanzive na Istočnom frontu. Tu se nalazi jedna humka u kojojj su posmrtni ostaci tridesetak francuskih vojnika i gde se takođe nalazi neodređen broj ostataka srpskih vojnika. Iz tog razloga dve nadgrobne ploče, jedna srpska i jedna franncuska se nalaze na tom mestu.

Ustvari, oktobra 2015, vojske Nemačke, Austro-Ugarske i Bugarske zauzimaju Srbiju. Francuska sa svojim saveznicima donosi odluku da se pošalju trupe, među kojima je 11. kolonijalni pešadijski divizion, kako bi se odbila ova vojna ofanziva. Borbe se odvijaju između 1915 i 1918, na « Istočnom frontu », jodnom od četiri velika fronta u Prvom svetskom ratu, na evropskom kontinentu. Ovaj front se prostire na oko 400 kilometara, od Egejskog mora na istoku do Jadranskog mora na zapadu. U jesen 1918, krenuvši u ofanzivu sa Saveznicima, 11. Kolonijalni pešadijski divizion dejstvuje iz pravca Grčke (Soluna) i napreduje prema današnjoj Srbiji, prolazeći kroz teritoriju današnje Severne Makedonije i današnjeg Kosova.

Drugi memorijalni spomenik je u obliku stećka i namenjen je nastradalim Francuzima iz sastava KFOR-a. Spomenik otkrivaju 14.07.2009. general Žil Fižje (Gilles Fugier), pomoćnik komandanta KFOR-a i gđa. Delfin Borion (Delphine Borione), ambasadorka Francuske. Od 1999-2014. više od 50.000 francuskih vojnika je boravilo na Kosovu, a više njih je preminulo na licu mesta ili u Francuskoj od posledica ranjavanja/povreda.

publie le 18/08/2021

hautdepage