Le festival de la francophonie

Le festival de la francophonie 2014 au Kosovo illustrera la richesse et la diversité de la culture francophone, à travers les nombreux évènements proposés par les ambassades de France, de Suisse, du Luxembourg, le bureau diplomatique belge et l’Alliance française.
Le 20 mars, un spectacle de mime, accessible à tous, ouvrira la semaine de la francophonie. Les jours suivants, dans différentes villes du Kosovo (Pristina, Leposavic, Gjakova, Prizren), concert de jazz, pièces de théâtre, débats, cinéma, littérature, sport offriront des moments privilégiés de partage et de découverte culturelle.

Pendant toute la durée du festival, du 19 au 29 mars, la participation d’artistes et d’académiciens aux origines variées (Mirush Kabashi, Bojan Z, Laurent Mareschal, Guérassim Dichliev, Jean René Klein, Driton Kajtazi, Jean-Paul Champseix) témoignera des liens étroits qui unissent l’Europe et les Balkans.

Nous vous attendons nombreux, adultes et enfants, aux différents évènements, dont vous trouverez le programme détaillé sur le site facebook.com/FranceauKosovo.
JPEG
Festivali i Frankofonisë 2014 në Kosovë do të ilustrojë pasurinë dhe diversitetin e kulturës frankofone, përmes ngjarjeve të shumta të propozuara nga ambasadat e Francës, Zvicrës, Luksemburgut, zyrës diplomatike belge dhe Aleancës Franceze.
Më 20 mars, një spektakël pantomimë, i hapur për të gjithë, do të shënojë hapjen e javës së Frankofonisë. Në ditët në vijim, në qytetet e ndryshme të Kosovës (Prishtinë, Leposaviq, Gjakovë, Prizren), koncerte të jazz-it, pjesë teatrale, debate, filma, literaturë, sport do të ju ofojnë momente të veçanta dhe zbulime kulturore.

Gjatë gjithë festivalit, prej më 19 e deri më 29 mars, pjesëmarrja e artistëve dhe e akademikëve me origjinë të larmishme (Mirush Kabashi, Bojan Z, Laurent Mareschal, Guérassim Dichliev, Jean René Klein, Driton Kajtazi, Jean-Paul Champseix) do të dëshmojnë lidhjet e forta që bashkojnë Evropën dhe Ballkanin.

Ju presim në numër sa më të madh, të rritur dhe fëmijë, në ngjarjet e ndryshme, programin e detajuar të të cilave do ta gjeni në sajtin facebook.com/FranceauKosovo.

Dernière modification : 04/06/2016

Haut de page