Où déposer sa demande de visa pour la France si vous résidez au Kosovo ?

Visas

L’AMBASSADE DE FRANCE AU KOSOVO NE DÉLIVRE PAS DE VISAS.« 

Pour déposer une demande de VISA COURT SEJOUR (moins de 3 mois) pour se rendre en France :
Adressez-vous à l’ambassade de Suisse à Pristina  : https://bit.ly/2JYWNQm
Adrian Krasniqi 11
10060 Pristina, Kosovo
Téléphone +383 (0) 38 261 261 (entre 14 h et 16 h uniquement)
Fax+383 (0) 38 261 261 90

Pour déposer une demande de VISA LONG SEJOUR (+ de 6 mois, étudiant, regroupement familial, OFII après accord, etc.) :

Adressez-vous à l’ambassade de France à Skopje (Macédoine) afin de connaitre les modalités en vigueur : https://bit.ly/2yiieqZ

Le centre d’appels téléphoniques peut être contacté, pour la prise de RDV (à partir du réseau portable IPKO uniquement) au 0.900.10.205AMBASADA E FRANCËS NË KOSOVÊ NUK LËSHON ASNJË LLOJ VIZE

Për kërkesat e VIZAVE AFATSHKURTËSHKURTËRA (me pak se 3 muaj) për të udhëtuar në Francë :
Ju ftojmë që të drejtoheni tek Ambasada e Zvicrës në Prishtinë për tu njoftuar me modalitet në fuqi.
Ambasada e Zvicës në Prishtinë : https://bit.ly/2JYWNQm
Rr.Adrian Krasniqi 11
10060 Prishtinë
Kosovë
Telefoni +383 (0) 38 261 261
Fax+383 (0) 38 261 261 90
prej orës 14 deri në 16.

Për kërkesat e VIZAVE AFATGJATA (më 6 muaj, student, bashkim familjar, OFII pas pëlqimit, etj.) :

Ju ftojmë që të drejtoheni te ambasada e Francës në Shkup (Maqedoni) për tu njoftuar me modalitet në fuqi : https://bit.ly/2yiieqZ

Caktimi i termineve bëhet përmes telefonit (prej rrjetit IPKO) : n° 0.900.10.205


FRANCUSKA AMBASADA NA KOSOVU NE IZADAJE NIKAKVU VIZU

Za KRATKOTRAJNU VIZU (manje od 3 meseci), za posetu u Francusku :
Hvala da se obratite Švajcarsku Ambasadu u Prištinu da bi se upoznali sa modalitetima na snazu :
Švajcarska Ambasada na Kosovu https://bit.ly/2JYWNQm
Ul. Adrian Krasniqi 11
10060 Pristina
Kosovo
Tel +383 (0) 38 261 261
Fax+383 (0) 38 261 261 90
od 14 do 16 casova

Za DUGOROCNE VIZE (+ 6 meseci, ućenike, spajanje porodice, OFII, itd.) :

Hvala da se obratite u Fraskuskoj Ambasadi u Skoplju (Makedonija) da bi se upoznali sa modalitetima na snazi : https://bit.ly/2yiieqZ

Zakazivanje sastanke preko telefona (preko mreže IPKO) na 0.900.10.205

Dernière modification : 19/06/2018

Haut de page