Posete i razgovori Ambasadorke

Ambasadorka Francuske održava redovne sastanke sa kosovskim vlastima u cilju promocije i razvoja bilateralnih odnosa.

publie le 18/08/2021

hautdepage