Služba za saradnju i Delovanje u kulturi...

Služba za saradnju i Delovanje u kulturi ambasade daje institucionalnu potporu administraciji Kosova u cilju podrške evropskoj perspektivi zemlje, sprovodeći projekte na jačanju Vladavine prava (podrška reformama pravosuđa i javne administracije).
Ovde ćete pronaći neke značajne dogaćaje ili projekte koje je razvila ambasada kao podršku konkretizaciji evropske perspektive i jačanju parvosudnog sistema.

publie le 18/08/2021

hautdepage