Masque de protection en tissu à faire soi-même / Model i maskës mbrojtëse nga pëlhura e qepur në kushte shtëpie / Zaštitne maske

L’Ambassade de France au Kosovo propose un document de fabrication de masques en tissu à confectionner chez soi.

Ambasada e Francës në Kosovë ofron një dokument me shpjegime se si të përgatiten maska mbrojtëse nga pëlhura nga shtëpitë tona.

Avec la reprise progressive des activités économiques, il est essentiel de continuer à se protéger en respectant les gestes barrières, notamment en portant un masque. Vous trouverez ci-dessous un document, en français et en albanais pour vous aider à confectionner un masque certifié par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) avec du matériel de couture.
Ce masque est facile à fabriquer en utilisant un tissu 100% coton à maillage serré et d’épaisseur moyenne (entre 150 et 210 gr/m² pour les masques monocouches et plus de 80 gr/m² pour les masques multicouches).
Par ailleurs, le masque barrière est conçu pour être réutilisable et lavable.

PNG

Le lavage du masque doit se faire en machine avec un cycle d’au minimum 30 min de lavage à 60°C. Le séchage peut se faire de manière conventionnelle et doit être suivi d’un repassage à la vapeur.

PNG

Idéal pour se protéger du coronavirus ce masque peut être porté jusqu’à 4h. Son utilisation ne dispense pas toutefois du respect des autres gestes barrières recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé :

  • lavage très régulier des mains, à l’eau et au savon ou avec un soluté hydro alcoolique ; désinfection régulière des surfaces de travail, avec un produit désinfectant ;
  • tousser et éternuer dans son coude ;
  • utiliser des mouchoirs à usage unique ;
  • saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ;
  • et bien sûr, en cas de symptômes, appeler le numéro d’urgence mis en place par les autorités sanitaires kosovares.

PNG

Télécharger le modèle de masque barrière certifié par l’AFNOR

-  en français :

PDF - 838.8 ko
(PDF - 838.8 ko)

-  en albanais :

PDF - 1.6 Mo
(PDF - 1.6 Mo)

- en serbe :

PDF - 1 Mo
(PDF - 1 Mo)

- et en anglais :

PDF - 1.2 Mo
(PDF - 1.2 Mo)

Pour en savoir plus, consulter le site : https://masques-barrieres.afnor.org

Me rifillimin gradual të aktiviteteve ekonomike, është thelbësore të vazhdohet mbrojtja duke respektuar masat mbrojtëse dhe duke mbajtur maskë. Për këtë qëllim, do të gjeni më poshtë një dokument me shpjegime, në gjuhë frënge dhe gjuhë shqipe, për të përgatitur lehtësisht në shtëpi, me pajisje të rrobaqepësisë, një maskë mbrojtëse, të certifikuar nga Shoqata Franceze për Standardizim. Për ketë maskë që është e lehtë për t’u qepur përdoret pëlhurë 100% pambuk, e dendur dhe me trashësi të mesme (ndërmjet 150 dhe 210 gr / m² për maska me një shtresë dhe më shumë se 80 gr / m² për maska me shumë shtresa). Përveç kësaj, maska mbrojtëse është projektuar për ripërdorim dhe për pastrim.
Larja e maskës duhet të bëhet në rrobalarëse me një detergjent të përshtatshëm për pëlhurën, dhe ky cikël do të përfshijë të paktën 30 min, në 60 ° C. Tharja mund të bëhet sipas udhëzimeve, por domosdoshmërisht duhet të pasohet nga hekurosja me avull në një temperaturë të përshtatshme për pëlhurën e përdorur.
Dokumenti detajon rekomandimet e AFNOR-it për përdorimin e këtyre maskave. Ai gjithashtu shpjegon ne detaje hapat që duhet të ndiqni dhe sugjeron një model për të realizuar këto maska.

Mund të mbahet deri në 4 orë. Është një mjet ideal për të mbrojtur veten nga virusi korona.

Përdorimi i saj nuk përjashton respektimin e masave mbrojtëse të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë :
- larja e rregullt e duarve, me ujë dhe sapun ose përdorimi i dezinfektuesve ;
dezinfektimi i rregullt i hapësirës së punës, me një produkt dezinfektues ;
- mbulimi i gojës dhe hundës me pjesën e lakuar të bërrylit gjatë kollitjes dhe teshtitjes ;
- përdorimi i faculetave për një përdorim të vetëm ;
- përshëndetje pa shtrëngim duarsh, të evitohen përqafimet ;
- dhe sigurisht, në rast të simptomave, të thirrni në numrin e vënë në dispozicion nga autoritetet shëndetësore kosovare.

PNG

PNG

Shkarkoni modelin e maskës të certifikuar nga AFNOR

-  në gjuhë shqipe :

PDF - 1.6 Mo
(PDF - 1.6 Mo)

- në gjuhën serbe :

PDF - 1 Mo
(PDF - 1 Mo)

Për më shumë informata klikoni në : https://masques-barrieres.afnor.org

Dernière modification : 11/06/2020

Haut de page