Uspešna inkluzija i obrazovanje kroz sport

Kosovo je bilo prvo područje akcije PLAY International 2002. godine. Kroz sport, nevladina organizacija od tada radi na promovisanju međuetničkog pomirenja, socijalne uključenosti i kvalitetnog obrazovanja, s posebnim naglaskom na najugroženiji deo populacije (deca sa invaliditetom, iz ruralnih područja, etničke manjine, devojčice itd.). Kroz sport, njegova uloga je da podstiče kolektivna rešenja za širok raspon društvenih potreba.

PNG

U periodu od oktobra 2019. godine do marta 2023. godine, PLAY je posvećen podsticanju aktivnog i inkluzivnog obrazovanja za 80.000 dece, uključujući 32.000 devojčica, u projektu za više zemalja pod nazivom Ejo zahvaljujući finansijskoj podršci od 2 miliona eura od strane Francuske agencije za razvoj (AFD). Ejo znači "Sutra" na kirundi jeziku, što aludira na prethodni sportski obrazovni projekat koji je finansirala i primenila AFD u Burundiju, što je dovelo do razvoja Ejo projekta. "Sutra" se takođe odnosi na ambiciju PLAY-a: pomoći u izgradnji inkluzivnijih društava i ponuditi svakom detetu mogućnost da bude akter svoje budućnosti.

Potrebni su veći napori kako bi se poboljšao kvalitet obrazovanja na Kosovu. Među identifikovanim pitanjima su diskriminacija zasnovana na polu i zajednici, maltretiranje i nasilje. Ovi faktori stvaraju uslove za visoku stopu odustajanja od školstva tokom prelaska u srednju školu što posebno pogađa manjine. Nasilje je prisutno i među mladima jer njihova zajednica i obrazovno okruženje često pružaju samo nekoliko mogućnosti za kontakt i razmenu među zajednicama. Konačno, kvalitet obrazovanja pati od nedostatka ulaganja, što se odražava, na primer, u nedostatku tehničkih kontrola.

JPEG

U svetlu ovih zapažanja, finansiranje AFD-a omogućava PLAY-u da zajedno kreira obrazovne sadržaje prilagođene lokalnim kontekstima i da primeni sportske aktivnosti zasnovane na aktivnim i inovativnim nastavnim metodama. Kako bi se osigurala održivost programa, PLAY je posvećen institucionalizaciji obuke nastavnika u metodi Playdagogije putem službenog priznanja od strane Ministarstva obrazovanja (MONT). Do sada su dva pedagoška sadržaja prepoznata i obučeni nastavnici mogu svakodnevno da ih koriste.

Ova inovativna metoda pokreće društvena i zdravstvena pitanja na zabavan i pozitivan način i sprovodi se u tri faze. Prva je igra bez teme u kojoj deca razumeju uputstva, uvežbavaju i razvijaju strategije igre. Odrasla osoba uključuje decu u sigurno i razigrano okruženje. Druga je igra s temom u kojoj deca doživljavaju niz emocija, eksperimentišu i preispituju se. Odrasla osoba postavlja znakove, simbole i beleži ponašanje o kojem treba razgovarati. Cela sesija se završava trećom fazom rasprave u kojoj se devojčice i dečaci izražavaju, diskutuju i usvajaju preventivne poruke. Odrasla osoba preuzima ulogu posrednika i podržava koncepte o kojima se raspravlja. Prostor za praksu i dijalog omogućava detetu da aktivno učestvuje u sesiji i da bude u središtu procesa, što stimuliše njegovo ili njeno razmišljanje. Osim toga, nastavnici i sportski lideri koji učestvuju u projektu savladavaju metode društveno-sportske animacije i postaju akteri društvenih promena na Kosovu.

JPEG

Kako bi imao dugoročan učinak, PLAY ovaj projekt usmerava ka obuci stručnjaka za formalno i neformalno obrazovanje. Tako se 200 nastavnika pripravnika i aktivnih nastavnika u osnovnim i nižim srednjim školama obučavaju po metodama Playdagogije, a zatim to primenjuju na više od 17.000 dece kako bi odgovorili na dvostruki izazov: sprečavanje prekida obrazovanja u srednjim školama i poboljšanje kvaliteta obrazovnih metoda. Avdi Azemi, nastavnik fizičkog i sportskog vaspitanja u Lipljanu, jedan od 106 dosad obučenih nastavnika, govori o svom iskustvu u obuci i primeni Kompleta Playdagogije za borbu protiv diskriminacije i za inkluziju:
“Zahvaljujući obuci i ponuđenom materijalu, osećao sam se izuzetno ugodno dok sam sprovodio aktivnosti iz Kompleta za borbu protiv diskriminacije. Učenici su dobro razumeli temu i otvoreno su komunicirali razgovarajući o mnogim stereotipima na koje su svi naišli u svom životu. Stavili su se na mesto drugih zajednica, što je pomoglo u isticanju vlastitih predrasuda. Na ovaj način nisu samo naučili da izbegavaju predrasude, već su naučili da budu dobar primer za zajednicu s kojom žive.”

U sektoru neformalnog obrazovanja, PLAY obučava 138 mladih ljudi uključenih u lokalne nevladine organizacije da vode društveno-sportske aktivnosti sa preko 12.000 dece u svojim zajednicama. Tokom obuke polaznici razvijaju veštine vođstva, timskog rada, organizacije i međukulturne komunikacije, što im omogućava da prenose bitne obrazovne poruke kroz vežbanje sportskih igara i diskusije kojima se aktivnost završava.

Konačno, kako bi stvorio ekosistem institucionalnih, društvenih i udruženih aktera koji rade na inkluzivnom obrazovanju i uspešnom školovanju, NVO radi sa omladinskim klubovima iz različitih opština na Kosovu. Nakon korišćenja nove inovativne metodologije pod nazivom Cardio Brainstorming za identifikaciju potreba omladinskih klubova, PLAY organizuje radionice za izgradnju kapaciteta kako bi najbolje odgovorio na te potrebe. Od razvoja liderskih veština do prikupljanja sredstava i upravljanja projektima, cilj je podržati ih u razvoju njihove organizacije, kao i njihovih ličnih veština. Koncept projekta temelji se na snažnoj partnerskoj strategiji koja podržava i jača strukturu omladinskih klubova, tako da oni, zauzvrat, mogu da razviju aktivnosti koje su u srcu projekta Ejo.

PNG

Tako, kroz partnerski pristup, čiji je cilj inkluzivno i kvalitetno obrazovanje u školskom i vanškolskom sektoru na Kosovu, projekat Ejo teži da dostigne nekoliko ciljeva održivog razvoja, posebno, pristupu kvalitetnom obrazovanju (4), ravnopravnosti polova (5), smanjenje nejednakosti (10), kao i stvaranju partnerstava za globalne ciljeve (17).

publie le 03/09/2021

hautdepage